www.bikini.lv izmanto sīkdatnes, lai personalizētu lapas saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo tīklu iespējas un analizētu apmeklētāju plūsmu. Uzzināt vairāk!

Noteikumi un nosacījumi

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.bikini.lv, Jūs noslēdzat ar Pārdevēju līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus. 

Pārdevējs - www.bikini.lv, īpašnieks SIA "BI-KI-NI", vienotais reģistrācijas numurs 50103865381, reģistrēta 2013. gada 6. februārī, juridiskā adrese Tallinas iela 75-2, Rīga, LV-1009, Latvija.

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Interneta veikala www.bikini.lv īpašnieks un administrators ir SIA "BI-KI-NI".
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.bikini.lv starpniecību, Pircējs piekrīt interneta veikala lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt noteikumus.

2. Cenas
2.1. Preču cenas ir norādītas bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN), jo SIA "BI-KI-NI" nav PVN maksātājs
2.2. Ja precei tiek piemērota akcijas atlaide, preces cena tiek aprēķināta pirms tās pievienošanas pasūtījumu grozam un grozā preces cena ir norādīta jau ar akcijas atlaidi.
2.3. Ja precei tiek piemērota kupona koda atlaide vai preces pilnīga vai daļēja apmaksa par lojalitātes punktiem, tad atlaide tiek piemērota starpsummai un informācija par atlaidi tiek norādīta pie pasūtījuma.
2.4 Starpsummai tiek pievienota Pircēja izvēlētā piegādes veida cena ar PVN vai bez PVN, atkarībā no piegādātāja noteikumiem.
2.5 Starpsummai tiek pievienotas arī citas atlaides un/vai izmaksas, ja tādas ir.
2.6 Galīgā summa apmaksai tiek aprēķināta matemātiski, ņemot vērā augstākminētos punktus.

3. Pasūtījumu noformēšana
3.1. Pircējs pasūtījumu noformē patstāvīgi, izmantojot preču pasūtīšanas formu vietnē.
3.2. Noformējot pasūtījumu, Pircējs norāda sekojošu informāciju: juridiskais statuss, vārds, uzvārds, e-pasta adrese; tālrunis, adrese, pagasts, novads, pilsēta, valsts, pasta indekss. Ja Pircēja juridiskais statuss ir Juridiska persona, tad ir jānorāda arī informācija par uzņēmumu.
3.3. Pēc pasūtījuma veikšanas uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.

4. Apmaksa
Skatīt sadaļu Norēķini

5. Preču piegāde
Skatīt sadaļu Piegāde

6. Preču atgriešana un apmaiņa
6.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas. 
6.2. Preču atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja Precei ir saglabāts oriģinālais iepakojums, marķējums, saglabāts ārējais izskats un Prece nav zaudējusi patēriņa īpašības.
6.3. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret citu, cenā līdzvērtīgu, ja šīs preces krāsa, forma, izmēri neapmierina Pircēju, pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģinālais iesaiņojums. Par analoģiskas Preces piegādi no Pircēja tiek iekasēta papildus samaksa.
6.4. Ja brīdī, kad Pircējs atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskas Preces, Pircējs ir tiesīgs atteikties no šo noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu. 
6.5. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Pircējam tādā veidā, kādu Pircējs izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc pircēja rakstiska iesniegumu naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Pircēja norādītajiem rekvizītiem.
6.6. Preču atgriešanas procedūra (Preču atgriešanas veidlapa) tiek nosūtīta Pircējam kopā ar Pasūtījumu. 
6.7. Pasta izdevumus preci atgriežot Pārdevējam sedz Pircējs.

7. Citi noteikumi
7.1. Preču aprakstiem ir informatīvs raksturs. Pircējam ir tiesības pirms Pasūtījuma noformēšanas vērsties pie Pārdevēja, lai precizētu Preces detaļas. 
7.2. Saskaņā ar LR Fiziskās Personas Datu Aizsardzības likumu interneta veikala www.bikini.lv vietnē uzglabātie dati par Pircēju un viņa pasūtījumiem ir konfidenciāla informācija. Pārdevējs nav tiesīgs iegūtos datus publiskot trešajām pusēm.
7.3. Domstarpības, kas radušās starp Pircēju un Pārdevēju, risina sarunu ceļā. Pārdevējs uz Pircēja sūdzībām un pretenzijām atbild pa e-pastu, vēlākais 5 (piecu) darba dienu laikā. Vienošanās nepanākšanas gadījumā Pircējam ir tiesības savu tiesību aizstāvēšanai vērsties Patērētāju Tiesību Aizsardzības birojā. Strīdi tiks izskatīti LR tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.